מרכז הבלונים – חנות הבלונים המובילה לסיטונאים וליחידים

ראש נמר "25

10.00