מרכז הבלונים – חנות הבלונים המובילה לסיטונאים וליחידים

בלוני אורבז קוביה "24 רוזגולד

8.00