מרכז הבלונים – חנות הבלונים המובילה לסיטונאים וליחידים

בלון קוטר מטר ירוק תפוח

10.00